فاطمه اختصاری

فاطمه اختصاری

فاطمه اختصاری (زادهٔ ۱۳۶۵ در کاشمر) از شاعران مطرح غزل پست مدرن در دههٔ هشتاد است.

اختصاری در دههٔ هشتاد در بسیاری از جشنواره‌های ادبی حضور داشته و موفق به کسب مقام شده‌است.

آثار:

یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی‌ها

کنار جادهٔ فرعی

منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری

در میان تارهای عنکبوت

شنا کردن در حوضچه اسید

مرده ای که مرده بود یک نفس عمیق کشید

بت بزرگ

تبر