������������ ���������� ������

������������ ���������� ������

شهریار مندنی‌پور در ۲۶ بهمن ۱۳۳۵ در شیراز به دنیا آمد. نخستین مجموعه داستان او به نام سایه‌های غار در سال ۱۳۶۸ منتشر شد. او مدت‌ها سردبیر هفته‌نامه عصر پنجشنبه بود و هم‌اکنون در آمریکا به سر می‌برد.

او از مهم‌ترین نویسندگان نسل سوم داستان‌نویسی ایرانی محسوب می‌شود که داستان‌هایش به لحاظ فرم و زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وی در دانشگاه‌های هاروارد و بوستون کالج و تافتس تدریس کرده‌است.

از آثار وی می توان به س‍ای‍ه‌ه‍ای غ‍ار،ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن روز زم‍ی‍ن،م‍وم‍ی‍ا و ع‍س‍ل،راز،م‍اه ن‍ی‍م‍روز،دلِ دل‍دادگ‍ی،ش‍رق ب‍ن‍ف‍ش‍ه،آب‍ی م‍اورای ب‍ح‍ار،ه‍زار و ی‍ک س‍ال،ک‍ت‍اب ارواح ش‍ه‍رزاد اشاره نمود.

برای مشاهده آثار شهریار مندنی‌پور کلیک نمایید!